แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ th.jobsdb.com
1. อีเมล์ติดต่อของท่าน    2. เพศ   
3. อายุของท่าน    4. สาขาอาชีพ   
5. ระดับการศึกษา    6. ระดับรายได้   
7. สถานภาพสมรส    8. ปัจจุบันท่านอยู่ที่


9. ความสนใจ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)


กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติมของเว็บ www.jobsdb.com/TH
10. คุณเคยได้งานจากเว็ปไซต์จ๊อบส์ดีบีหรือไม่


11. คุณเคยฝากเรซูเม่ไว้กับเว็บไซต์จ๊อบดีบีหรือไม่


12. เมื่อนึกถึงระบบการฝากเรซูเม่ของเว็บไซต์จ๊อบส์ดีบี คุณสนใจที่ฝากเรซู่ในรูปแบบใดมากที่สุด


13. ในฐานะของผู้หางาน คุณพึงพอใจกับเว็บไซต์จ๊อบส์ดีบีในระดับ เมื่อ 5 หมายถึง คุณพึงพอใจสูงสุด และ 1 หมายถึง คุณไม่พึงพอใจเลย กรุณาระบุความพึงพอใจโดยรวมของคุณ

14. คุณคิดว่า หน้าเว็บไซต์จ๊อบส์ดีบีควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในส่วนใด จึงจะทำให้คุณพึงพอใจสูงสุด