แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ www.iphone-droid.net
1. อีเมล์ติดต่อของท่าน    2. เพศ   
3. อายุของท่าน    4. สาขาอาชีพ   
5. ระดับการศึกษา    6. ระดับรายได้   
7. สถานภาพสมรส    8. ปัจจุบันท่านอยู่ที่


9. ความสนใจ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)


กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติมของเว็บ www.iphone-droid.net
10. ท่านเข้ามาชมเว็บไซต์ของเราบ่อยแค่ไหน11. เมื่อเทียบกับเว็บไซต์ไอทีอื่น ๆ ท่านจะให้คะแนนเว็บไซต์ของเราเท่าไหร่12. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ